Fişele disciplinelor din anul universitar 2013/2014
Ingineria Informaţiei Engleză

Semestrul 7

MID0029 Modelarea şi simularea proceselor
MID0030 Gestiunea informaţiei într-o organizaţie
MII0016 Instrumentaţie virtuală
MID0023 Programare Web
MIK0002 Bazele economiei
MXX9604 Curs optional 4

Semestrul 8

MMP0007 Prelucrarea datelor experimentale
MID0031 Sisteme informatice integrate
MID0033 Paradigme de programare nesecvenţială
MXX9605 Curs optional 5
MXX9606 Curs optional 6
MXX9607 Curs optional 7

Curs optional 4 (sem. 7)

L. română

Instrumnete CASE
Roboti inteligenti
Date semistructurate

L. maghiară

Programare Windows
Elemente de criptografie

L. engleză

Protocoale specializate în retele de calculatoare
Realitate virtuala
Modele de calcul pentru sisteme cu microprocesor incorporat

Curs optional 5 şi 6 (sem. 8)

L. română

Modelarea paralelismului si concurentei prin retele Petri
Tehnici de realizare a sistemelor inteligente
Prelucrarea imaginilor
Controlul traficului Web

L. maghiară

Procese stohastice si fractali
Metode avansate de invatare automata

L. engleză

Proiectare avansata de compilatoare

Curs optional 7 (sem. 8)

L. română

Istoria matematicii
Istoria informaticii
Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice

L. Maghiară

Istoria matematicii
Istoria informaticii
Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice

L. engleză

Istoria matematicii
Istoria informaticii
Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice