Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2012/2013

Specializarea Optimizarea modelelor informatice - în limba maghiară

Semestrul 1

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MML1012 Teoria codurilor 2+1+0+1 E 8 cr.
MMC1010 Metode stocastice de căutare 2+1+0+1 E 6 cr.
MID1032 Sabloane de proiectare în Java 2+1+0+1 E 8 cr.
MML1011 Criptografie 2+1+0+1 E 8 cr.
TOTAL 8+4+0+4=16   30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MIH1003 Implementarea sistemelor de gestiune a bazelor de date 2+1+0+1 E 8 cr.
MID1034 Metode de simulare 2+1+0+1 E 8 cr.
MIC1004 Paradigme de programare paralelă 2+1+0+1 E 8 cr.
MMH1000 Metodologia cercetării ştiinţifice 2+1+0+0 E 6 cr.
TOTAL 8+4+0+3=15   30 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MIG1001 Modelarea stocastică a datelor 2+1+0+1 E 8 cr.
MID1028 Securitatea sistemelor de calcul 2+1+0+1 E 7 cr.
MIH1008 Optimizarea interogării bazelor de date 2+1+0+1 E 8 cr.
MXX4801 Curs opţional 1 2+1+0+1 C 7 cr.
TOTAL 8+4+0+4=16   30 cr.

Discipline oferite pentru cursul opţional 1
MMA1014 Teoria jocurilor 2+1+0+1 7 cr.
MMX1022 Metodologia rezolvării problemelor de informatică 2+1+0+1 7 cr.
MID1033 Dezvoltarea sistemelor soft bazată pe Java 2+1+0+1 7 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MIG1002 Tehnici bazate pe componente aplicate în optimizare 2+1+0+1 E 8 cr.
MIE1002 Regăsirea informaţiei 2+1+0+1 E 8 cr.
MIA1008 Proiect de cercetare în optimizarea modelelor informatice 0+0+3+0 C 6 cr.
MXX4802 Curs opţional 2 2+2+0+0 E 8 cr.
TOTAL 6+4+3+2=15   30 cr.
Alte discipline obligatorii
MMZ1004 Finalizarea lucrării de disertaţie 0+0+0+5 C -

Discipline oferite pentru cursul opţional 2
MIH1010 Procesarea adaptivă a datelor 2+1+0+1 8 cr.
MME1010 Modelarea proceselor economice 2+1+0+1 8 cr.
MID1012 Proiectarea cadrelor de aplicaţie 2+1+0+1 8 cr.