Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2012/2013

Specializarea Ingineria informatiei

Semestrul 3

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite Fişa disciplinei
MID0004 Metode avansate de programare 2+1+2+1 E 6 cr.
MIC0010 Arhitectura sistemelor de calcul 2+1+1+0 E 5 cr. română
MIH0002 Baze de date 2+1+2+1 E 6 cr. română
MID0005 Programare logică şi funcţională 2+0+1+0 C 5 cr. română
MME0012 Ecuaţiile fizicii matematice 2+1+1+0 C 5 cr. română
MID0006 Proiect individual 0+0+1+1 P 3 cr. română
TOTAL 10+4+8+3=25   30 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite Fişa disciplinei
MID0039 Ingineria programelor 2+1+1+1 E 6 cr. română
MIH0003 Gestiunea tranzacţiilor şi baze de date distribuite 2+1+1+0 E 5 cr. română
MID0003 Sisteme de operare 2+0+2+0 E 5 cr. română
MIC0008 Proiectare cu microprocesoare 3+0+2+0 E 6 cr. română
MID0008 Proiect colectiv 0+0+2+1 P 3 cr.
MXX9601 Curs optional 1 2+0+1+1 C 5 cr.
TOTAL 11+2+9+3=25   30 cr.
Alte discipline obligatorii
MPI0006 Practică 0+0+0+6.5 C 5 cr.

Discipline oferite pentru cursul opţional 1
Pachetul cu discipline în limba română
MID0011 Fundamentele limbajelor de programare 2+0+1+1 5 cr.
MID0036 Interacţiunea om-calculator 2+0+1+1 5 cr.
MML0007 Algebră computaţională 2+0+1+1 5 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite Fişa disciplinei
MIF0003 Limbaje formale şi tehnici de compilare 2+1+1+0 E 5 cr. română maghiară engleză
MID0026 Modelarea sistemelor soft 3+0+2+1 E 5 cr. maghiară engleză
MME0012 Ecuaţiile fizicii matematice 2+1+1+0 E 5 cr. română
MIG0004 Teoria sistemelor 3+2+0+0 C 5 cr.
MMP0006 Teoria informaţiei 2+2+0+0 E 5 cr. română maghiară engleză
MXX9602 Curs optional 2 2+0+1+1 P 5 cr.
TOTAL 14+6+5+2=27   30 cr.
Discipline facultative
MMH0002 Redactarea documentelor matematice în LaTeX 1+0+1+0 C 3 cr. română

Discipline oferite pentru cursul opţional 2
Pachetul cu discipline în limba română
MID0012 Programare distribuită - platforme Java 2+0+1+1 5 cr.
MID0013 Analiza şi gestiunea sistemelor informatice complexe 2+0+1+1 5 cr.
MIC0002 Sisteme de operare distribuite 2+0+2+0 5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară
MIH0015 Proiectarea şi gestiunea bazelor de date distribuite şi orientate obiect 2+0+1+1 5 cr.
MIF0006 Analiza algoritmilor 2+1+0+1 5 cr.
MIC0002 Sisteme de operare distribuite 2+0+2+0 5 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză
MIC0002 Sisteme de operare distribuite 2+0+2+0 5 cr.
MML0017 Criptografie cu cheie publică 2+0+1+1 5 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite Fişa disciplinei
MID0009 Medii de proiectare şi programare 2+0+2+1 E 6 cr. română maghiară
MII0015 Elemente de grafică pe calculator 2+0+2+1 C 5 cr. maghiară engleză
MIC0003 Reţele de calculatoare 2+0+2+1 E 5 cr. română maghiară engleză
MID0010 Verificarea şi validarea sistemelor soft 2+1+1+0 E 5 cr. română maghiară
MII0001 Inteligenţă artificială 2+1+1+0 E 5 cr. română maghiară engleză
MXX9603 Curs optional 3 2+0+1+1 P 4 cr.
TOTAL 12+2+9+4=27   30 cr.
Alte discipline obligatorii:
MPI0007 Practică 0+0+0+10.7 C 3 cr.

Discipline oferite pentru cursul opţional 3
Pachetul cu discipline în limba română
MIC0006 Aplicaţii pentru dispozitive mobile 2+0+1+1 4 cr.
MID0021 Generarea automată a programelor din algoritmi 2+0+1+1 4 cr.
MII0021 Metode inteligente de rezolvare a problemelor reale 2+0+1+1 4 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară
MIC0005 Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare 2+0+1+1 4 cr.
MIK0001 Management şi marketing 2+1+0+1 4 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză
MIC0012 Comunicaţii audio-video în reţele de mare viteză 2+0+1+1 4 cr.
MIC0013 Aplicaţii multimedia peste web 2+0+1+1 4 cr.

Semestrul 7

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite Fişa disciplinei
MID0029 Modelarea şi simularea proceselor 3+0+2+0 E 5 cr.
MID0030 Gestiunea informaţiei într-o organizaţie 3+1+2+0 E 5 cr. română engleză
MII0016 Instrumentaţie virtuală 2+0+2+0 C 5 cr. maghiară
MID0023 Programare Web 2+0+2+0 E 5 cr. română maghiară engleză
MIK0002 Bazele economiei 2+2+0+0 C 5 cr.
MXX9604 Curs optional 4 2+0+2+0 C 5 cr.
TOTAL 14+3+10+0=27   30 cr.

Discipline oferite pentru cursul opţional 4
Pachetul cu discipline în limba română
MID0020 Instrumente CASE 2+0+2+0 5 cr.
MII0014 Roboţi inteligenţi 2+0+2+0 5 cr.
MIH0005 Date semistructurate 2+0+2+0 5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară
MID0018 Programare Windows 2+0+2+0 5 cr.
MIC0015 Procesoare Risc 2+0+2+0 5 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză
MII0003 Realitate virtuală 2+0+2+0 5 cr.
MID0044 Modele pentru componentele soft 2+0+2+0 5 cr.
MIC0007 Protocoale specializate în reţele de calculatoare 2+0+2+0 5 cr.

Semestrul 8

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite Fişa disciplinei
MMP0007 Prelucrarea datelor experimentale 2+1+2+0 E 6 cr. română
MID0031 Sisteme informatice integrate 2+0+2+0 C 5 cr. română maghiară engleză
MID0033 Paradigme de programare nesecvenţială 2+1+2+0 E 6 cr.
MXX9605 Curs optional 5 2+0+2+0 C 5 cr.
MXX9606 Curs optional 6 2+0+2+0 C 5 cr.
MXX9607 Curs optional 7 1+0+0+0 C 3 cr.
TOTAL 11+2+10+0=23   30 cr.
Alte discipline obligatorii
MPI0004 Practica pentru elaborarea proiectului de diploma 0+0+2+0 C 2 cr.
MMZ0004 Finalizarea lucrării de licenţă 0+0+0+5 C -

Discipline oferite pentru cursul opţional 5
Pachetul cu discipline în limba română
MID0015 Modelarea paralelismului şi concurenţei prin retele Petri 2+0+2+0 5 cr.
MII0010 Tehnici de realizare a sistemelor inteligente 2+0+2+0 5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară
MMP0004 Procese stochastice şi fractali 2+0+2+0 5 cr.
MME0015 Matematici aplicate în economie 2+0+2+0 5 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză
MIF0005 Proiectare avansată de compilatoare 2+0+2+0 5 cr.
MII0024 Prelucrarea informaţiilor într-o organizaţie 2+0+2+0 5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 6
Pachetul cu discipline în limba română
MII0011 Prelucrarea imaginilor 2+0+2+0 5 cr.
MID0045 Paradigme şi tehnici ale programării paralele 2+0+2+0 5 cr.
MIC0016 Controlul traficului web 2+0+2+0 5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară
MID0037 Metode avansate de învăţare automată 2+0+2+0 4 cr.
MMA0018 Tehnici de optimizare 2+1+0+0 4 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză
MIC0017 Proiectare web şi optimizare 2+0+2+0 5 cr.
MIF0008 Aspecte Pragmatice în programare 2+0+2+0 5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 7
Pachetul cu discipline în limba română
MMH0001 Istoria matematicii 1+0+0+0 3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii 1+0+0+0 3 cr.
MMZ0003 Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice 1+0+0+0 3 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară
MMH0001 Istoria matematicii 1+0+0+0 3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii 1+0+0+0 3 cr.
MMZ0003 Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice 1+0+0+0 3 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză
MMH0001 Istoria matematicii 1+0+0+0 3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii 1+0+0+0 3 cr.
MMZ0003 Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice 1+0+0+0 3 cr.