Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMX1004 Modelare evolutivă în biologie
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Modelare Interdisciplinară - în limba maghiară
3
2+1+0
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. MARKO Balint
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline