Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMM1008 Dinamica sistemelor planetare
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică Didactică - în limba maghiară
3
2+1+0
specialitate
optionala
Modelare Interdisciplinară - în limba maghiară
3
2+1+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Conf. Dr. SZENKOVITS Ferenc,  fszenkomath.ubbcluj.ro
Obiective
Acest curs - în continuarea cursului de Mecanică cerească - oferă o incursiune în
studiul mișcării corpurilor cerești și a sistemelor de corpuri din sistemul nostru planetar,
precum și din sitemele estrasolare descoperite in ultimii ani.
Se pune un accent deosebit la studiul stabilității acestor sisteme, precum și la detectarea
mișcărilor haotice.
Rezultatele și metodele studiate vor face capabili absolvenții:
- sa aleaga modelele și metodele de mecanică cerească
potrivite pentru studiul mișcării unor sisteme concrete;
- sa determine elemente orbitale pe baza observațiilor;
- sa calculeze efemeridele principalelor corpurilor din sistemul Solar;
- să detecteze zone haotice în spațiile de fază a diferitelor sisteme
dinamice specifice mecanicii cerești.
Continutul
1. Determinarea orbitelor
1.1. Determinarea distanțelor din trei observații
1.2. Ecuațiile lui Gauss
1.3. Determinarea elementelor orbital
1.4. Calcul de orbite bazat pe patru observații
1.5. Corecția orbitelor
1.6. Metoda Herget
2. Mișcarea planetelor, sateliților și a asteroizilor
2.1. Mișcarea planetelor
2.2. Mișcarea sateliților naturali
2.3. Dinamica aseroizilor
3. Mișcarea Lunii
3.1. Teoria lui Delaunay
3.2. Teoria Hill—Brown
3.3 Soluțiile periodice ale lui Hill
3.4. Ecuația diferențială Hill
3.5. Miscarea perigeului orbitei lunare
3.6. Linia apsidală a orbitei lunare
3.7. Soluția generală a teoriei Hill-Brown
4. Sisteme planetare extrasolare
4.1. Detectarea sistemelor axtrasolare
4.2. Formarea sistemelor planetare
4.3. Perturbații rezonante
4.4. Mișcări regulare și haotice
4.5. Detectarea haosului cu metode numerice
4.6. Dinamica sistemelor planetare în jurul stelelor duble
Bibliografie
1. Beutler, Gerhard: Methods of celestial mechanics, I—II, Springer, 2005.
2. Boccaletti, D. – Pucacco, G.: Theory of orbits, Vol. 1—2, Springer, Berlin Heidelberg, 1996, 1998.
3. Contopoulos, George: Order and Chaos in Dynamical Astronomy, Springer, 2002.
4. Diacu, F. – Holmes, P.: Întâlniri cereşti – originea haosului şi a stabilităţii, Soc. Ştiinţă şi Tehnică SA, Bucureşti,1996.
5. Drâmbă, Constantin: Elemente de mecanică cerească, Bibl. SSMF, Bu
6. Érdi Bálint: Égi mechanika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.
7. Érdi Bálint: Égi mechanika, II. Rész, A Hold mozgása, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.
8. Érdi Bálint: A Naprendszer dinamikája, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2001.
9. Murray C.D., Dermott S.F: Solar System Dynamics, Cambridge University Press, 2005.
10. Roy, A. E.: Orbital motion, Third Edition, Adam Hilger, Bristol and Philadelphia, 1988.
Evaluare
Evaluarea activității la seminatii (33%);
Proiect individual (33%);
Test final (33%).
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline