Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MML1018 Grupuri şi simetrii
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică Computaţională - în limba maghiară
2
2+1+0
specialitate
obligatorie
Matematică Didactică - în limba maghiară
2
2+1+0
specialitate
obligatorie
Modelare Interdisciplinară - în limba maghiară
4
2+1+0
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. SZANTO Csaba Lehel,  szantomath.ubbcluj.ro
Obiective
Obiectivul cursului este introducerea acelor noţiuni din teoria grupurilor, care fac posibilă matematizarea diferitelor simetrii.

Continutul
Studenţii vor parcurge noţiunile de bază din teoria grupurilor şi în acelaşi timp vor învăţa despre diferitele aplicaţii interdisciplinare ale acestora din geometria elementară, fizică, chimie şi biologie. Cursul va prezenta detalii printre altele despre grupurile diedre, simetrice şi grupurile de rotaţii, despre clasele de conjugare şi partiţii, despre teoremele lui Sylow, despre latici şi tapete, despre grupuri libere şi demonstraţia teoremei Nielsen-Schreier prin intermediul teoriei grafelor.
Bibliografie
[1]. M. A. Armstrong, Groups and Symmetry, Undergraduate Texts in Mathematics, Springer 1988.
[2]. I. R. Safarevics, Algebra, Typotex 2000.
[3]. Derek J.S. Robinson, A Course in the Theory of Groups, Graduate Texts in Mathematics, Springer 1996.
[4]. N. Jacobson, Basic Algebra I, W.H. Freeman and Company 1974.
Evaluare
Examen scris. La seminarii studenţii primesc seturi cu probleme. Fiecare problemă rezolvată individual şi corect valorează 0.2 puncte.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline