Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMH1004 Proiect de cercetare în modelare interdisciplinară
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Modelare Interdisciplinară - în limba maghiară
4
0+0+3
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. VARGA Csaba Gyorgy,  csvargacs.ubbcluj.ro
Obiective
Dupa terminarea cursului studentii de la masterat:
- trebuie sa fie capabili sa intocmeasca o bibliografie corespunzatoare temei
- trebuie sa cunoasca redactarea tehnica a disertatiei
Continutul
- Activitatea de cercetare in modelarea disciplinara inseamna munca individuala a studentilor, pentru a putea intocmi lucrarea de disertatie in tema data:
- Stabilirea titlurilor ale proiectelor de cercetare- 3 saptamani
- Studierea literaturii de specialitate – 3 saptamani
- Intocmirea bibliografiei – 1 saptamana
- Importanta corespondentei intre titlul disertatiei si titlurile din bibliografie – 1 saptamana
- Traducerea articolelor din bibliografie si scrierea disertatiei - 5 saptamani
Bibliografie
Carti, reviste de specialitate si surse de pe internet care sunt in legatura cu tema de cercetare.

Books, journals of specialty and sources from the internet, which are in connection with the research subjects.
Evaluare
1. Alegerea temei si a titlului de disertatie (10%)
2. Stabilirea biblografiei (20%)
3. Stabilirea cuprinsului (10%)
4. Corespondenta intre cuprins si bibliografie (20%)
5. Forma finala a disertatiei (40%)
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline