Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIC1003 Metode combinatorice în reţelele de calculatoare
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică Didactică - în limba maghiară
2
2+1+0
specialitate
optionala
Matematică Didactică - în limba maghiară
4
2+1+0
specialitate
optionala
Modelare Interdisciplinară - în limba maghiară
4
2+1+0
specialitate
optionala
Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.
2
2+1+0
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof.asoc. Dr. HORVATH Zoltan
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline