Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiect (2)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Tipul
Specializarea
MV032
2
0+0+3
obligatorie
Matematica Computationala - în limba maghiara
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. MAKO Zoltan,  zmakomath.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline