Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de astronomie
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Tipul
Specializarea
MM006
8
2+2+0
optionala
Matematica
MM006
8
2+2+0
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. BLAGA Cristina Olivia,  cpblagamath.ubbcluj.ro
Conf. Dr. SZENKOVITS Ferenc,  fszenkomath.ubbcluj.ro
Obiective
Cursul de astronomie predat studentilor pe durata unui singur semestru nu poate acoperi decat o parte din capitolele care sunt prezentate, mult mai sumar, elevilor din liceu. De aceea, obiectivul principal urmarit de acest curs il constitue intregirea culturii generale astronomice a viitorilor profesori care vor preda astronomia in liceu in aceasta era a cuceririi spatiului cosmic si cand astronomia este una din cele mai dinamice ramuri ale stiintei. Un alt obiectiv important este pregatirea candidatilor pentru cursurile de studii aprofundate in astronomie organizate la facultatea noastra.
Continut
I. Ecuatiile structurii stelare: Ecuatia transferului radiativ, ecuatiile modelului de atmosfera stelara, legea intunecarii spre margine, ecuatiile interiorului stelar, modele stelare
II. Sursele energiei stelare: Energia gravitationala, lantul proton - proton, ciclul carbon - azot, procesul triplu alfa, arderea carbonului, arderea oxigenului, arderea siliciului, energia de acretie, energia de frânare magnetica
III. Evolutia stelara: Scale evolutive, contractia stelelor catre secventa principala, faza de secventa principala, faza de giganta, stadiile finale ale evolutiei, evolutia stelelor binare strânse, compararea cu observatiile.
IV. Soarele: Parametrii fizici ai Soarelui, structura interna, atmosfera solara, activitatea solara.
V. Stele variabile: Definirea si clasificarea stelelor variabile, pozitia stelelor variabile în diagrama HR., variabile pulsante, variabile eruptive, stele binare.
VI. Stele compacte: Pitice albe, stele neutronice, pulsari, X-ray Bursters, gauri negre (Black Holes).
VII. Asociatii si roiuri stelare: Asociatii stelare, roiuri stelare deschise, roiuri stelare globulare.
VIII. Galaxia Noastra (Calea Lactee): Forma si dimensiunile Galaxiei Noastre, metode de determinare a distantelor, ecuatia fundamentala a statisticii stelare,. densitatea stelara., distributia obiectelor stralucitoare, populatii stelare, rotatia Galaxiei Noastre, distributia materiei interstelare, masa totala si distributia masei în Galaxia Noastra, structura (spirala) si evolutia Galaxiei Noastre.
IX. Galaxii (în Univers): Clasificarea galaxiilor, galaxii eliptice, galaxii spirale, galaxii lenticulare, luminozitatile galaxiilor, masele galaxiilor, sisteme de galaxii, galaxii active si Quasari, originea si evolutia galaxiilor.
X. Cosmologie: Observatii cosmologice, Principiul cosmologic, Universul omogen si izotrop, modele Friedman de Univers, teste cosmologice, Istoria Universului, Viitorul Universului.
Bibliografie
1. AGHEKIAN, T. A., Stele, Galaxii, Metagalaxia. Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1974.
2. COX, J. P., GIULI R. T., Principles of Stellar Structure. Gordon and Breach Science Publishers, New York, 1968.
3. DEMETRESCU G., PARVULESCU, C., Galaxii in Univers. Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1967.
4. GHINZBURG V.L., Astrofizica contemporana. Ed. Enciclopedica, Bucuresti, 1972.
5. HOYLE F., Galaxii, nuclee si quasari. Ed. St., Bucuresti,1968
6. KAPLAN S. A., Fizica stelelor. Ed. St. Bucuresti, 1963.
7. KARTTUNEN H., KROGER, P., OJA, H., POUTANEN, M., DONNER, K., J., - Fundamental Astronomy, Springer - Verlag, Berlin, 1994.
8. URECHE V.,Universul vol.2 (Astrofizica) Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1987.
9. POPOVICI C., Stelele, date fizice, structura interna, originea si evolutia lor. Ed. Tehnica, Bucuresti, 1958.
10.FREEDMAN R.A.,KAUFMANN W.J., Universe, New-York, 2002.
11.MARAN, P.S.,(editor), The Astronomy and Astrophysics Encyclopedia. Cambridge University Press, 1992.
12.MOTZ L., DUVEEN A., Essentials of Astronomy. Blacckie and Son Ltd, London, Glasgow, 1966.
13.SMITH E.P., JACOBS K.C., Introductory Astronomy and Astrophysics, W.B. Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto, 1973.
Evaluare
In nota finala intra activitatea de la seminar, in cadrul carora se pot prezenta si referate (30%) si rezultatul examenului scris de la sfarsitul semestrului (70%).
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline