Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Astronomie
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Tipul
Specializarea
MM003
6
2+1+1
obligatorie
Matematica
MM003
6
2+1+1
obligatorie
Matematică-Informatică
MM003
6
2+1+1
optionala
Matematici aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. SZENKOVITS Ferenc,  fszenkomath.ubbcluj.ro
Conf. Dr. BLAGA Cristina Olivia,  cpblagamath.ubbcluj.ro
Obiective
Introducerea conceptelor de baza necesare predarii Astronomiei in liceu privind sfera cereasca, miscarile aparente si reale ale corpurilor ceresti, natura fizica a astrilor, structura Universului la diferite scari, originea si evolutia corpurilor ceresti. Insusirea problemelor fundamentale ale disciplinei, necesare pentru introducerea cursurilor optionale de Astronomie din semestrele VII si VIII, precum si a cursurilor de studii aprofundate (master).
Continut
1. Obiectul, problemele, metodele si ramurile Astronomiei. Structura Universului accesibil (Metagalaxia).
2. Astronomia sferica: sfera cereasca, miscarea diurna, coordonate ceresti, miscarea anuala aparenta a Soarelui, elemente de trigonometrie sferica si transformari de coordonate.
3. Timpul si masurarea lui: timpuri locale, timpul universal, timpul legal, calendarul.
4. Elemente de Astronomie practica: instrumente astronomice si metode pentru determinarea coordonatelor ceresti si geografice.
5. Fenomene care modifica pozitiile astrilor pe cer: refractia astronomica, paralaxa diurna si anuala, precesia si nutatia.
6. Pamantul: miscarile Pamantului, forma si dimensiunile Pamantului, coordonate geocentrice, masa si structura Pamantului.
7. Miscarile aparente si fazele planetelor; eclipse: explicarea miscarilor aparente, a fazelor si a eclipselor. Sistemele lumii.
8. Problemele mecanicii ceresti: problema celor doua corpuri, problema celor trei corpuri, problema celor n corpuri; perturbatii.
9. Elemente de Astronautica: miscarea pe partea activa si pe partea pasiva a traiectoriei. Sateliti artificiali. Sfera de gravitatie si de actiune.
10. Structura sistemului solar: Soarele, planetele, satelitii planetelor, Luna, asteroizii, cometele, materia neorganizata.
11. Teoria radiatiei si fotometria astronomica: intensitate, flux, luminozitate, stralucire aparenta, radiatia corpului negru, magnitudini aparente si absolute.
12. Aplicatii ale analizei spectrale in Astrofizica: spectre, clasificarea Harvard, deplasarea liniilor spectrale.
13. Parametrii de stare ai stelelor; relatii de stare: determinarea masei, temperaturii, luminozitatii, diagrama H-R.
14. Galaxia noastra: structura generala, rotatia Galaxiei.
Bibliografie
1. BAKOULINE, P., KONONOVITCH, E., MOROZ, V. - Astronomie generale, Moscova, 1975.
2. DANJON A. - Astronomie generale, Paris, 1959.
3. KARTUNEN, H., KROGER, P., OJA, H., POUTANEN, M., DONNER, K., J., - Fundamental Astronomy, Springer - Verlag, Berlin, Heidelberg, 1994
4. MENZEL, D.H. - Csillagaszat (trad. din engleza), Budapest, 1980.
5. PAL, A., POP, V., URECHE, V. - Astronomie, Culegere de probleme, Presa Universitara clujeana, Cluj-Napoca, 1998
6. PAL, A., URECHE, V. - Astronomie, Bucuresti, 1983.
7. FREEDMAN R.A.,KAUFMANN W.J., Universe, New-York, 2002.
8. SHU, F.H. - The Physical Universe. An Introduction to Astronomy, University Science Books, 1982.
9. URECHE, V. - Universul Vol. I Astronomie, Cluj-Napoca, 1982. Universul Vol. II Astrofizica, Cluj-Napoca, 1987.
10. UNSOLD, A., BASCHEK, B - Der neue Kosmos, Springer, 2002.
11.SMITH E.P., JACOBS K.C., Introductory Astronomy and Astrophysics, W.B. Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto, 1973.
12. POP, V. POP, D. - Trigonometrie plana si trigonometrie sferica, Presa Universitara clujeana, Cluj-Napoca, 2003.
13. WEIGERT, C.- WENDKLER, H.: Astronomie und Astrophysik, VCH Verlagsgeselschaft mbH, 1996
14. BLAGA, C.: Sistemul nostru solar, Editura Albastra, 2001
15. PETRESCU, G.: Astronomie elementara, Editura Stiintifica, 1962
Evaluare
La stabilirea notei finale contribuie: activitatea la seminar (10%), lucrari practice (20%), examenul oral la sfarsitul semestrului (70%).
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline