Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Geometrie computaţională
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Tipul
Specializarea
MG263
1
2+2+0
obligatorie
Matematica Computationala - în limba maghiara
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. VARGA Csaba Gyorgy,  csvargacs.ubbcluj.ro
Obiective
Cursul isi propune introducerea studentilor in geometria computationala. Geometria computationala este deosebit de importanta in multe domenii ale matematicilor aplicate si ale informaticii. La seminar se vor discuta unele dintre aceste aplicatii, completate cu exercitii menite sa contribuie la aprofundarea si clarificarea materialului la curs.
Continut
I. Fundamente.
1. Fundamente algoritmice.
2. Conditii geometrice.
3. Modele de calcul.
II. Intersectii.
1. Aplicatii plane. Intersectia poligoanelor convexe. Intersectia segmentelor de dreapta. Intersectia semiplanelor.
2. Aplicatii spatiale. Intersectia poligoanelor convexe. Intersectia semispatiilor.
III. Invelitori convexe.
1. Constructia invelitorilor convexe in plan.
2. Invelitori convexe in dimensiuni mai mari decat doi.
3. Aplicatii in statistica.
IV. Probleme de apropiere.
1. Problema celei mai apreopiate perechi.
2. Diagrama Voronoi.
3. Triangulari Delaunay.
4. Diagrame Voronoi generalizate.
V. Grafuri de vizibilitate.
1. Drumul cel mai scurt
2. Calculul grafului de vizibilitate
Bibliografie
1. F.P. PREPARATA-M.I. SHAMOS ,Computational Geometry, Springer, 1985.
2. J. O'ROURKE , Computational, Geometry in C, Cambridge, 1993.
3. M. DE BERG , Computational Geometry, Springer, 1997.
4. BOISSONAT, J.-D.- YVINEC, M, Algorithmic Geometry, Cambridge, 1998.
5. CHEN JIANER, Computational Geometry: Methods and Applications, Texas A & M University, 1996.
6. EDELSBRUNNER H., Algorthims in Combinatorial Geometry, Springer-Verlag, Berlin, 1987.
Evaluare
30% din nota finala activitate din timpul anului
70% din nota finala lucrare scrisa
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline