"Babes-Bolyai" University of Cluj-Napoca
Faculty of Mathematics and Computer Science

Probability Theory
Code
Semes-
ter
Hours: C+S+L
Type
Section
MMP0001
4
2+2+0
compulsory
Matematica
MMP0001
4
2+2+0
compulsory
Matematică informatică
MMP0001
4
2+2+0
compulsory
Matematici aplicate
Teaching Staff in Charge
Prof. AGRATINI Octavian, Ph.D.,  agratinimath.ubbcluj.ro
Assoc.Prof. SOOS Anna, Ph.D.,  asoosmath.ubbcluj.ro
Lect. LISEI Hannelore-Inge, Ph.D.,  hannemath.ubbcluj.ro
Aims
The use of basic facts of the probability theory in some applications.
References
1. BLAGA, PETRU: Calculul probabilităţilor. Culegere de probleme. Cluj-Napoca: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, 1984.
2. BLAGA, PETRU - RĂDULESCU, MARCEL: Calculul probabilităţilor. Cluj-Napoca: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, 1987.
3. CIUCU, G. - CRAIU, V. - SĂCUIU, I.: Probleme de teoria probabilităţilor. Bucureşti: Editura Tehnică, 1974.
4. DUMITRESCU, M. - FLOREA, D.- TUDOR, C.: Probleme de teoria probabilitătilor şi statistică matematică. Bucureşti: Editura Tehnică, 1985.
5. FELLER, W.: An introduction to probability theory and its applications, Vol.I-II. New York: John Wiley, 1970-1971.
6. GNEDENKO, B.V.: The theory of probability. Moscow: Mir Publishers, 1976.
7. IOSIFESCU, M. - MIHOC, GH. - THEODORESCU, R.: Teoria probabilităţilor şi statistică matematică. Bucuresti: Editura Tehnică, 1966.
8. LISEI, HANNELORE: Probability theory. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004.
9. MIHOC, ION: Calculul probabilităţilor şi statistică matematică. P. I-II: sCluj-Napoca: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, 1994.
10. SHIRYAEV, A.N.: Probability. New York: Springer (2nd ed.), 1995.
Assessment
Exam.
Links: Syllabus for all subjects
Romanian version for this subject
Rtf format for this subject