Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Metode matematice in mecanica. Capitole speciale
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MMM0008
5
2+1+0
5
optionala
Matematici aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. PETRILA Titus,  tpetrilacs.ubbcluj.ro
Obiective
Cursul isi propune elaborarea unor modele matematice pentru probleme speciale ale mecanicii teoretice cum ar fi teoria ciocnirilor, mecanica sistemelor de masa variabila, teoria rachetelor. Se analizeaza si aspecte legate de traiectorii optimale ale rachetelor si de lansare a satelitilor artificiali.
Continut
Acest curs este o continuare a mecanicii clasice care a facut obiectul cursului anterior MM001. Analiza fenomenelor de ciocnire care implica acceptarea unor forte nemarginite (reprezentata prin distributii temporale) va fi urmata de stabilirea ecuatiilor pentru sisteme de masa variabila, rachete si avioanele cu reactie fiind cazurile particulare cele mai cunoscute. Formulele lui Tiolkovski, principiul lui Pontriaghin vor permite apoi analiza diferitelor procedee de optimizare ale traiectoriilor acestor rachetein contextul lansarii de sateliti artificiali.
Bibliografie
1. Dragos, Lazar: Principiile Mecanicii Analitice, Bucuresti, Ed. Tehica, 1976
2. Iacob, Caius, Mecanica Teoretica, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1972
3. Turcu, Aurel , Capitole Speciale de Mecanica, vol, 2, Ciocniri. Percutii. Dinamica corpului de masa variabila. Dinamica rachetelor in regim optimal. Problema plana a teoriei elasticitatii, Univ. Babes-Bolyai , Cluj-Napoca, Litogr., 1993.
4. Arnold, Vladimir I., Mathematical Models of Classical Mechanics, Berlin, pringer, 1997
5. Landau, L.D., Lifsit, E.M., Mecanica., Fizica teoretica, Ed. Tehica, Bucuresti, 1966
Evaluare
Examen 70%, activitate de seminar 30%