Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Mecanică
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MMM0001
4
2+2+0
6
obligatorie
Matematică
MMM0001
4
2+2+0
5
obligatorie
Matematică informatică
MMM0001
4
2+2+0
6
obligatorie
Matematici aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. KOHR Mirela,  mkohrmath.ubbcluj.ro
Conf. Dr. SZENKOVITS Ferenc,  fszenkomath.ubbcluj.ro
Lect. Dr. BLAGA Cristina Olivia,  cpblagamath.ubbcluj.ro
Obiective
Predarea notiunilor fundamentale de mecanica: cinematica punctului material si a corpului rigid, notiuni fundamentale din dinamica punctului material si a corpului rigid. Aplicarea si aprofundarea teoriei calculului diferential si integral precum si a teoriei ecuatiilor diferentiale ordinare in studiul unor probleme speciale de miscare.
Continut
I. CINEMATICA:
1. Introducere. Notiuni fundamentale.
2. Cinematica punctului material: Traiectorie, ecuatii de miscare, viteza si acceleratie pentru punctul material. Cinematica punctului in coordonate carteziene, intrinseci (triedrul Frenet) si curbilinii (coordonate polare). Viteza areolara.
3. Cinematica corpului solid rigid: Unghiurile lui Euler. Ecuatii de miscare. Formulele lui Poisson. Distributia vitezelor si acceleratiilor in solid. Miscarea de rotatie a solidului cu un punct fix si miscarea de rototranslatie instantanee a corpului rigid liber. Miscarea elicoidala instantanee. Miscarea plan-paralela. Baza si rulanta.
4. Cinematica miscarii relative: Definitii. Distributia vitezelor si acceleratiilor. Teorema lui Coriolis.
II. DINAMICA PUNCTULUI MATERIAL
1. Punct material liber: Principiile mecanicii. Ecuatia lui Newton. Ecuatii si teoreme generale. Lucru mecanic si functia de forta (calculul lor). Miscarea rectilinie. Forte centrale. Problema lui Newton.
2. Punct material supus la legaturi: Miscarea pe o curba fixa si pe o suprafata fixa (cu si fara frecare). Pendulul matematic.
3. Dinamica miscarii relative: Ecuatia diferentiala a miscarii relative.
III. DINAMICA SISTEMELOR SI A CORPULUI SOLID
1. Centre de inertie (greutate). Momente de inertie. Momente de inertie fata de dreptele paralele si fata de drepte concurente. Elipsoid de inertie (axe principale si directii principale de inertie). Ecuatiile si teoremele generale ale sistemelor de puncte materiale. Lucru mecanic al fortelor exterioare si interioare. Integrale prime. Miscarea sistemului relativ la centrul de greutate (inertie). Teoremele lui Konig. Ecuatiile si teoremele generale in miscarea in jurul centrului de inertie (greutate).
2. Dinamica rigidului: Miscarea rigidului cu un punct fix. Energie cinetica si moment cinetic. Aplicatii ale teoriei generale la miscarea solidului greu cu un punct fix in cazul lui Lagrange si Poisson.
Bibliografie
1. ARNOLD, VLADIMIR I.: Mathematical Methods of Classical Mechanics. Berlin: Springer, 1997.
2. BRADEANU, PETRE: Mecanica Teoretica, vol. 1-2. Cluj-Napoca: Litografia Univ. Babes- Bolyai, 1984.
3. COOPER, RICHARD K. - PELLEGRINI, CLAUDIO: Modern Analytical Mechanics. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 1999.
4. DRAGOS, LAZAR: Principiile Mecanicii Analitice. Bucuresti: Ed. Tehnica, 1976.
5. GOLDSTEIN, HERBERT: Classical Mechanics. Reading, MA: Addison-Wessley (2nd ed.), 1980.
6. IACOB, CAIUS: Mecanica Teoretica. Bucuresti: Editura Didactica si Pedagogica, 1972.
7. TOROK, JOSEF. S.: Analytical Mechanics with an Introduction to Dynamical Systems. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2000.
8. TURCU, AUREL: Mecanica Teoretica, p. I,II. Cluj-Napoca: Litografia Univ. Babes- Bolyai, 1972, 1976.
9. TURCU, AUREL - KOHR-ILE, MIRELA: Culegere de Probleme de Mecanica Teoretica. Cluj-Napoca: Litografia Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 1993.
10.TAYLOR, JOHN: Classical Mechanics, Ney York: Palgrave Macmillan, 2004.
11. BUDÓ Ágoston: Mechanika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1972.
12. NAGY Károly: Elméleti mechanika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
13. BRADEANU, P . - POP, I.. - BRADEANU, D.: Probleme si exercitii de mecanica teoretica. Ed. Tehnica, Bucuresti, 1979.
14. BRADEANU, P. et alii: Culegere de probleme de mecanica teoretica. Lit. Univ. Cluj, 1976.
15. VÎLCOVICI, V. et alii: Mecanica teoretica. Ed. Tehnica, Bucuresti, 1963.
16. BALAN, St.: Culegere de probleme de mecanica. Ed. Didactica si Pedabogica, Bucuresti, 1972.
Evaluare
Examen (70%) + activitate de seminar (15%) + o lucrare de control (15%).