Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Teoria gradului topologic
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MME0007
5
2+1+0
4
optionala
Matematică
MME0007
5
2+1+0
5
optionala
Matematici aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. PRECUP Radu,  r.precupmath.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare