Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Dinamici economice
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MME0005
6
2+2+0
6
obligatorie
Matematici aplicate
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. PETRUSEL Adrian Olimpiu,  petruselmath.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare