Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Cercetare operaţională
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MMA0008
6
2+2+0
6
obligatorie
Matematică
MMA0008
6
2+2+0
6
optionala
Informatică
MMA0008
6
2+2+0
6
obligatorie
Matematică informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. BRECKNER Brigitte Erika,  brigittemath.ubbcluj.ro
Lect. Dr. BERINDE Stefan Gheorghe,  sberindemath.ubbcluj.ro
Lect. Dr. FINTA Zoltan,  fzoltanmath.ubbcluj.ro
Obiective
Prezentarea unei introduceri in problematica cercetarii operationale si a unor metode de rezolvare matematica a anumitor clase de probleme de optimizare.
Continut
Problematica cercetarii operationale; modele interdisciplinare. Elemente de analiza convexa in spatiul euclidian n-dimensional; caracterizari ale functiilor convexe si generalizat convexe. Probleme de optimizare cu sau fara restrictii; proprietati ale punctelor de minim ale functiilor convexe; conditii necesare si conditii suficiente de optimalitate; teoreme de punct-sa; teoreme de dualitate. Metode numerice de rezolvare a problemelor de optimizare liniara si neliniara: metoda Simplex, metoda hiperplanelor de sectiune, metoda functiilor de penalizare si metoda functiilor-bariera. Elemente de teoria jocurilor; rezolvarea jocurilor matriceale prin reducere la probleme de optimizare liniara.
Bibliografie
1. BOYD, S., VANDENBERGHE, L.: Convex optimization. Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
2. BRECKNER, B.E., POPOVICI, N.: Probleme de analiza convexa in R^n. Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2003.
3. BRECKNER, W.W.: Cercetare operationala. Cluj-Napoca, Universitatea "Babes-Bolyai", Fac. de Matematica, 1981.
4. BRECKNER, W.W., DUCA, D.: Culegere de probleme de cercetare operationala. Cluj-Napoca, Universitatea, Fac. de Matematica, 1983.
5. DOMSCHKE, W., DREXL, A.: Einfuhrung in Operations Research. 3. Aufl. Berlin, Springer-Verlag, 1995.
6. DOMSCHKE, W., DREXL, A., SCHILDT, B., SCHOLL, A., VOSS, S.: Uebungsbuch Operations Research. 2. Aufl. Berlin, Springer-Verlag, 1997.
7. PREKOPA, A.: Linearis programozas. Bolyai Tarsulat, Budapest, 1968.
Evaluare
Evaluare continua (20% din nota finala), examen scris si oral (80% din nota finala)