Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Management şi marketing
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MIK0001
6
2+2+0
6
optionala
Informatică
MIK0001
6
2+1+0
5
optionala
Matematică informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. OPREAN Dumitru
Prof. Dr. VORJAK Almos
Obiective
Bibliografie
Evaluare