Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Transformarea imaginilor
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MII0013
6
2+0+2
6
optionala
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. LUPSA Radu,  rlupsacs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare