Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Maşini instruibile şi recunoasterea formelor
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MII0012
6
2+0+2
6
optionala
Informatică
MII0012
6
2+0+1
5
optionala
Matematică informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. DUMITRESCU Dan Dumitru,  ddumitrcs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. OLTEAN Mihai,  molteancs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
DUMITRESCU,D.,B Lazzerini,Evolutionary Computation, CRC Press, New York, Boca Raton, 2000
DUMITRESCU,D.,B Lazzerini,Fuzzy Sets and treir Application in Training and Clustering , CRC Press, New York, Boca Raton, 2000
DUMITRESCU, D.,Principiile Inteligentei artificiale, Editura Albastra, Cluj,2000.
DUMITRESCU, D.,Principiile teoriei clasificarii, Editura Academiei, Bucuresti,2000.
DUMITRESCU, D.,Algoritmi genetici si strategii evolutive. Aplicatii in Inteligenta Artificiala, Editura Albastra, Cluj,2000.
DUMITRESCU, D., Inteligenta artificiala, Univ. "Babes-Bolyai", 1995.
DUMITRESCU, D., Modele conexioniste in Inteligenta Artificiala, Univ. "Babes-Bolyai", 1995.
DUMITRESCU, D., Retele Neuronale, Teora, 1997
GOLDBERG, D. E., Genetic Algorithms in Search, Optimization , and Machine Learning, Addison , Reading, 1989.
MICHALEWICZ, Z., Genetic Algorithms+ Data Structures= Evolution Programs, Springer, Berlin, 1992.
Evaluare
VERIFICARE PE PARCURS
Referate, mici proiecte