Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Logici pentru Inteligenta artificiala
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MII0006
5
2+0+2
6
optionala
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. LUPEA Mihaiela,  lupeacs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare