Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Retele neuronale şi aplicaţii
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MII0004
5
2+0+2
6
optionala
Informatică
MII0004
6
2+1+0
5
optionala
Matematică informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. CSATO Lehel,  csatolcs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare