Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Realitate virtuala
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MII0003
4
2+0+2
5
optionala
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. BOIAN Rares Florin,  rarescc.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare