Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Baze de date spatiale
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MIH0011
6
2+0+2
6
optionala
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. TRÎMBITAS Gabriela,  gabitrcs.ubbcluj.ro
Asist. SABAU Andreea,  deiushcs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare