Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Baze de cunostinte
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MIH0010
6
2+0+2
6
optionala
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. ONET Adrian,  adriancs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare