Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Implementarea Sistemelor de Gestiune a Bazelor de Date
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MIH0009
6
2+0+2
6
optionala
Informatică
MIH0009
6
2+0+1
5
optionala
Matematică informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. VARGA Viorica,  ivargacs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare