Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Gestiunea tranzactiilor si baze de date distribuite
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MIH0003
4
2+1+1
6
obligatorie
Informatică
MIH0003
6
2+0+1
5
optionala
Matematică informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. ŢÂMBULEA Leon,  leoncs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. VARGA Viorica,  ivargacs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SUCIU Dan Mircea,  tzutzucs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. TRÎMBITAS Gabriela,  gabitrcs.ubbcluj.ro
Obiective
1. Cunoasterea problemelor ce apar la bazele de date distribuite, accesul concurent la bazele de date, tehnologia client-server.
2. Cunoasterea metodelor de memorare a fisierelor.
3. Gestiunea bazelor de date in Delphi.
Continut
1. Tranzactii. Protocoale de blocare. Rezolvarea impasului. Serializarea prin marcarea timpului. Tehnici optimiste si pesimiste de blocare. Facilitati SQL. Gestiunea tranzactiilor in mediile vizuale.
2. Tehnologia client-server in domeniul bazelor de date.
3. Baze de date distribuite. Arhitectura unei baze de date distribuite. Memorarea bazelor de date distribuite.
4. Accesul concurent la bazele de date. Facilitati SQL.
5. Complexitatea algoritmilor de cautare in bazele de date. Optimizarea interogarilor in bazele de date. Evaluarea operatorilor relationali.
6. Baze de date distribuite in sisteme operationale.
7. Depozite de date. OLAP si Data Mining.
8. Baze de date in Internet. Date semistructurate si XML.
Bibliografie
1. DATE, C.J., An Introduction to Data Base Systems. Addison Wesley, Reading, MA, 1995.
2. DOLLINGER, R., Baze de date si gestiunea tranzactiilor. Editura Albastra, Cluj-Napoca, 1997.
3. HELMAN, P., The Science of Database Management. Richard D. IRWIN, Inc., 1994.
4. KNUTH, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Algoritmi fundamentali. Ed.Tehnica, Bucuresti 1974.
5. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Sortare si cautare. Ed.Tehnica, Bucuresti 1976.
6. PHILIPS, L.A., XML, Editura Teora, Bucuresti 2000.
7. RAMAKRISHNAN, R., Database Manegement Systems. McGraw-Hill, 1998.
8. TAMBULEA, L. Baze de date, Litografiat Cluj-Napoca 2003.
Evaluare
Activitatea de la laborator si o proba practica se vor aprecia cu o nota ce va avea ponderea de 50% din aprecierea finala. In timpul sesiunii se va da o proba scrisa cu ponderea de 50% in aprecierea finala.