Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Limbaje formale şi tehnici de compilare
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MIF0003
5
2+1+2
6
obligatorie
Informatică
MIF0003
3
2+1+1
5
obligatorie
Matematică informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. KASA Zoltan,  kasacs.ubbcluj.ro
Lect. LUPSA Dana,  davramcs.ubbcluj.ro
Obiective
Gramatici si limbaje; clasificarea lui Chomsky; gramatici regulare, automate finite si echivalenta lor; gramatici independente de context, automate push-down si echivalenta lor.
Notiuni de costructia compilatoarelor: fazele compilarii, analiza lexicala, analiza sintactica, analiza semantica.
Continut
I. Gramatici, limbaje, automate

Gramatici regulare si automate finite
Gramatici independente de context si automate pushdown
Automate Turing
Gramatici speciale - gramatici LR(k), LL(k), gramatici de precedenta

II. Compilatoare

Prezentarea generala a problemelor proiectarii si implementarii limbajelor
de programare
Analiza lexicala
Analiza sintactica - metode ascendente, metode descendente
Forme intermediare
Generarea codului
Optimizarea codului

Bibliografie
1. A.V. AHO, D.J. ULLMAN - Principles of computer design, Addison-Wesley, 1978.
2. A.V. AHO, D.J. ULLMAN - The theory of parsing, translation and compiling, Prentice-Hall, Engl. Cliffs., N.J., 1972, 1973.
3. D. GRIES - Compiler construction for digital computers,, John Wiley, New York, 1971.
4. SIPSER, M., Introduction to the theory of computation, PWS Pulb. Co., 1997.
5. G. MOLDOVAN, V. CIOBAN, M. LUPEA - Limbaje formale si automate. Culegere de probleme, Univ. Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 1996.,l http://math.ubbcluj.ro/~infodist/alf/INDEX.HTM
6. CSÖRNYEI ZOLTÁN, Bevezetés a fordítóprogramok elméletébe, I, II., ELTE, Budapest, 1996
7. L.D. SERBANATI - Limbaje de programare si compilatoare, Ed. Academiei RSR, 1987.
8. CSÖRNYEI ZOLTÁN, Fordítási algoritmusok, Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 2000.
9. DEMETROVICS JÁNOS-DENEV, J.-PAVLOV, R., A számítástudomány matematikai alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
Evaluare
Nota finala obtinuta la aceasta disciplina va reflecta atat activitatea la seminar si la laborator cat si cunsotiintele acumulate de studenti.
Nota finala se calculeaza astfel:
25% nota_laborator + 75% nota_examen (incluzand si activitatea la seminar).