Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Programare Web
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MID0023
5
2+0+2
6
obligatorie
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea,  florincs.ubbcluj.ro
Prof. Dr. KASA Zoltan,  kasacs.ubbcluj.ro
Prof. Dr. POP Horia Florin,  hfpopcs.ubbcluj.ro
Obiective
- Familiarizarea studentilor cu principalele concepte, tehnologii si instrumente folosite în programarea web.
- Utilizarea elementelor de mai sus în proiectarea siturilor web de generatie recenta
Continut
1. Notiuni si concepte utilizate
- Forumuri Internet: ISOC (Internet Society,), IAB (Internet Architecture Board), IETF (Internet Engineering Task Force), ISP's (Internet Service Providers)
- Sistemul de adresare: servere de nume, URL (Uniform resource locator).
- Hipertext si limbaje de specificare: SGML, HTML, XML, WML principii generale
- Protocoale de transport: HTTP
- Instrumente de dezvoltare si exploatare în programarea web: browsere, editoare HTML si XML, parsere si navigatoare XML
2. Compendiu XML
- Caracteristici XML: elemente, atribute, structuri, validare XML
- Metadate XML: DTD (Data Type Description) si schema XML (XSL)
- DOM (document object model) pentru XML
- Prelucrarea documentelor XML în Java, C#, JavaScript si Perl
3. Limbajele HTML (HyperText Markup Language) si XHTML (eXtensible HTML)
- Sintaxa si semantica. Structura unui document HTML si XHTML.
- Tabele, liste, cadre, imagini
- Formatare si gestiune stiluri folosind CSS (cascade stile sheet)
- Crearea si gestionarea de LINK-uri.
4. Partea client în programarea web
- Clienti usori si clienti grei
- Formulare (X)HTML
- Cookies
- Limbajele JavaScript, Jscript si VBScript
- Appleturi Java
- Aplicatii JavaScript si interactiuni la nivel client
- Flash
5. Partea server în programarea web
- Arhitectura unui site web: organizare, proiectare, întretinere
- CGI (common gateway interface): principii,
- Implementarea CGI în C / C++ / shell / perl
- Limbajul PHP; specificarea CGI în PHP
- Servleturi Java
- Specificarea actiunilor serverului folosind pagini JSP si / sau ASP
- Aplicatii web în Java / C#
- SOAP - RPC peste web
6. Specialitati web
- WML (Wireless Markup Language)
- VRML (Virtual reality Modeling Language)
- Servicii MPEG: (Moving Picture Expert Group)
Bibliografie
1. Anghel T. Dezvoltarea aplicatiilor web folosind XHTML, PHP si MySQL. Ed. Polisom, Iasi, 2005
2. Boian F.M. Programare distribuita în Internet; metode si aplicatii. Ed. Albastra, Microinformatica, Cluj, 2005
3. Boian F.M. Boian R.F. Tehnologii fundamentale Java pentru aplicatii Web. Ed. Albastra, Microinformatica, Cluj, 2005
4. Buraga S. Tehnologii web. Ed. Matrix Rom, Bucuresti, 2001
5. Buraga S. Proiectarea siturilor web. Ed. Polirom, Iasi, 2002
6. Castro E. HTML for the World Wide Web with XHTML and CSS. , 5'th ed. Ed. Visual QuickStart Guide, 2004
7. Hall M. Brown L. Core web programming. Sec. Ed. Prentice Hall, 2001
8. Negrino T. Smith D. JavaScript for the World Wide Web. Ed. Visual QuickStart Guide, 200
9. Varlan C. Macromedia FLASH; concepte, exemple, studii de caz. Ed Polirom, Iasi, 2004
10. * * * http://www.w3schools.com/default.asp
Evaluare
Media aritmetica între:
- Nota pe doua miniproiecte pe parcursul semestrului;
- Nota la examenul practic la finele semestrului