Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Programare Windows
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MID0018
5
2+0+2
6
optionala
Informatică
MID0018
5
2+0+1
4
optionala
Matematică informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. POP Horia Florin,  hfpopcs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. DARVAY Zsolt,  darvaycs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. OLTEAN Mihai,  molteancs.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoasterea structurii si modului de functionare a sistemelor din familia Microsoft Windows; Cunoasterea elementelor fundamentale ale Win32 API; Formarea capacitatii de a realiza aplicatii folosind mediul Visual C++
Continut
1. Resurse pentru programare sub Windows
2. Trecere in revista a sistemului de operare Windows
3. Trecere in reviosta a Win32 API
4. Trecere in revista a Microsoft Foundation Classes
5. Exemple de aplicatii Windows scrise in Win32 API
6. Clase de fereastra si gestiunea ferestrelor
7. Controale de tip fereastra descendent
8. Gestiunea mesajelor
9. Grafica sub Windows: Contexte de dispozitiv
10. Gestiunea resurselor
11. Gestiunea intrarilor: tastatura, mouse, timer
12. Biblioteci cu legare dinamica
13. Registry si fisiere de initializare
14. Alte elemente de grafica sub Windows
Bibliografie
1. PETZOLD C., Programming Windows, Microsoft Press, 1998
2. ORDEAN M., Programarea aplicatiilor C sub Windows, Editura Microinformatica, 1996
3. TOTH V., Visual C++ Unleashed, Sams Publishing, 1996
4. GREGORY K., Special Edition Using Visual C++ 6, Pearson, 1998
5. KING A., Inside Windows 95, Microsoft Press, 1994
7. CALVERT C., Teach Yourself Windows Programming in 21 Days, SAMS Publishing, 1993
8. HOULETTE F. et al, Insider's Guide to Windows 95 Programming, Que Corporation, 1995
9. * * *, Documentatii ale sistemelor Microsoft Windows 9x/NT/2000/XP
10. * * *, Documentatii ale produselor Microsoft Visual C++, Borland Delphi
11. * * *, Documentatii ale produselor: gcc, mingw, cygwin
Evaluare
Fiecare student trebuie sa demonstreze ca a atins un nivel acceptabil de cunoastere si intelegere a domeniului, ca este capabil sa exprime cunostintele intr-o forma coerenta, ca are capacitatea de a stabili anumite conexiuni si de a utiliza cunostintele in rezolvarea unor probleme. Accesul la examen este conditionat de predarea lucrarilor de laborator. Nota finala va avea in vedere activitatea de laborator si lucrarea scrisa, astfel: 30% activitatea de la laborator (frecventa, respectarea termenelor de predare, etc; calitatea lucrarilor de laborator, documentatiilor, etc.); 70% examen scris in sesiunea de examene.