Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Medii de proiectare şi programare
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MID0009
6
2+0+2
6
obligatorie
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. LAZAR Ioan,  ilazarcs.ubbcluj.ro
Lect. KOVACS Lehel,  klehelcs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. OLTEAN Mihai,  molteancs.ubbcluj.ro
Asist. MOLDOVAN Grigoreta Sofia,  grigocs.ubbcluj.ro
Asist. PETRASCU Dragos,  petrascucs.ubbcluj.ro
Obiective
La terminarea cursului, studentii trebuie sa posede
a) cunostinte sistematice despre metodologiile de realizare a produselor program
b) familiarizarea cu conceptele si preocuparile moderne in scrierea softului de aplicatie
c) deprinderi de folosire a instrumentelor de asistare a activitatii de dezvoltare a programelor
Continut
1. Paradigma vizuala. Medii de dezvoltare de tip Microsoft sau Borland
2. Instrumente de proiectare asistata de calculator:
Rational Rose sau Borland Delphi-Model Maker
3. Arhitecturi de aplicatii
Aplicatii pe mai multe nivele
Aplicatii client-server
Aplicatii distribuite
Concurenta
Persistenta obiectelor
Accesul la baze de date
Limbajul de descriere XML
4. Interoperabilitatea intre aplicatii
Sabloane de proiectare: Proxy
Protocoale de apel a obiectelor (SOAP)
Aplicatii bazate pe mesaje
5. Elemente de baza pe platforme Java
Accesul la baze de date prin Java Database Connectivity (JDBC)
Apelul metodelor la distanta (RMI)
Biblioteci de clase pentru XML si SOAP
6. Elemente de baza pe platforme Microsoft
Modelul COM (Microsoft Component Object Model)
Servere COM
Biblioteci de clase pentru XML si SOAP
7. Realizarea nivelului de prezentare al unei aplicatii folosind navigatoare
Limbaje interpretative script: JScript, VBScript
Prelucrarea documentelor XML
Bibliografie
1. BOOCH, G.: Object-Oriented Analysis and Design. Redwood City: Benjamin/Cummings, 1994.
2. BOX, D.: Essential COM. Massachusets: Addison-Wesley, 1998.
3. Java tutorial, 2004. SUN Microsystems, Inc. [http://java.sun.com/tutorial/]
4. GAMMA, E. - HELM, R. - JOHNSON R. - and VLISSIDES, J.: Design Patterns - Elements of Reusable Object-Oriented Software. Massachusets: Addison-Wesley, 1994.
5. LARMAN, C.: Applying UML and Design Patterns: An Introduction to OO Analysis and Design, Berlin: Prentice Hall, 2000.
6. PRIETSLEY, M.: Practical Object Oriented Design. Cambridge: McGraw-Hill, 1996.
7. "Microsoft System Developer Network", 2003. Microsoft, Inc. [http://www.microsoft.com/msdn/]
8. "Online COM Tutorial", 2004. Develop Mentor, Inc. [http://www.develop.com/]
9. XML, SOAP, RMI Topics, 2002-2004. JavaWorld magazine. [http://www.javaworld.com/]
Evaluare
Forma de examinare finala este un examen, ce va avea o parte teoretica si o parte aplicativa.
Nota finala va fi formata din:
A. Activitatea de laborator: 5p
B. Lucrare scrisa: 2p
C. Proba practica: 3p