Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiect individual
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MID0006
3
0+0+1
2
obligatorie
Informatică
MID0006
4
0+0+1
2
obligatorie
Matematică informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. POP Horia Florin,  hfpopcs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. PREJMEREAN Vasile,  percs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. LAZAR Ioan,  ilazarcs.ubbcluj.ro
Asist. TARTA Adriana Mihaela,  adrianacs.ubbcluj.ro
Asist. MOLDOVAN Grigoreta Sofia,  grigocs.ubbcluj.ro
Asist. CRETU Maria Camelia,  cretucs.ubbcluj.ro
Obiective
1. Fixarea deprinderilor de realizare a unui produs program corect (cu implementare in Pascal sau C++ ), prin parcurgerea tuturor etapelor necesare şi reflectarea lor într-o documentaţie completă
2. Se va pune accent deosebit pe scrierea cât mai clară a documentaţiei complete şi la timp
Continut
- Realizarea unui produs program cu respectarea tuturor etapelor: specificare, proiectare, codificare, verificarea fiecărei etape (inspectare si testare)
- Elaborarea documentaţiei de realizare (in paralel cu derularea etapelor), pentru fiecare etapă în parte
- Elaborarea documentaţiei de folosire
Bibliografie
1. FRENTIU, M., I.LAZĂR, Bazele Programării: Proiectarea Algoritmilor, 2000, Ed. Univ. Petru Maior, Tg.Mureş 184 pagini
2. FRENTIU, M., I.LAZĂR, S. MOTOGNA, V. PREJMEREAN, Elaborarea algoritmilor, Ed. Presa Universitara, Clujeana, Cluj-Napoca, 1998, 188 pagini.
3. FRENTIU, M., I.LAZĂR, S. MOTOGNA, V. PREJMEREAN, Programare Pascal, Ed. Presa Universitara, Univ. "Babes- Bolyai" Cluj-Napoca, 1998, 392 pagini,
4. LUPEA I., M.LUPEA, Limbajul C. Teorie şi aplicaţii. Editura Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca 1998.
5. FRENTIU, M., Verificarea corectitudinii programelor, Ed.Univ. Petru-Maior, Tg.Mureş, 2001.

Evaluare
Evaluarea va consta din urmărirea şi notarea activităţilor săptămânale, cu predarea la timp a fiecărui subprodus şi elaborarea documentaţiei corespunzătoare. Aceste activităţi vor fi apreciate cu o notă (nota A).
In ultima saptamana fiecare student va preda documentaţia realizata, pe care se va acorda o a doua notă (nota D). Nu se accepta întârzieri, lipsa documentaţiei ducând la nepromovarea disciplinei.
Nota finala la disciplina "Proiect 1"; va fi acordata dupa regula
Nota finala = (3*A + D)/4
cu condiţia A>=5 şi D>=;5.