Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Aplicatii pentru dispozitive mobile
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MIC0006
6
2+0+2
6
optionala
Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. LAZAR Ioan,  ilazarcs.ubbcluj.ro
Obiective
Insusirea unor cunostinte de baza privind:
Construirea aplicatiilor pentru telefoane mobile
Construirea aplicatiilor pentru calculatoare portabile (PDA)
Continut
Aplicatii Java pentru dispozitive mobile
* Transmiterea mesajelor si conexiuni HTTP
* Interfete utilizator
* Jocuri
* Gestiunea datelor
Aplicatii .NET pentru dispozitive mobile
* Introducere in limbajul C#
* Formulare si componente WEB
* ASP.NET
* servicii Web pe platforma .NET
Bibliografie
1. ****, Java 2 Micro Edition. SUN Microsystem, Inc., 2004. [http://java.sun.com/j2me]
2. CYMERMAN, MICHAEL: Device programming using MIDP, Part I, II, III. Java World, 2003. [http://www.javaworld.com]
3. JUI, BEN: Big designs for small devices. Java World, 2002. [http://www.javaworld.com]
4. MILROY, STEVE: .NET Mobile WEB Development Guide. Rockland: Syngress Publishing, 2002.
5. MALLICK, MARTYN: Mobile and Wireless Design Essentials. John Wiley & Sons, 2003.
6. RIGGS, ROGER: Programming Wireless Devices with the Java 2 Platform, Micro Edition. Addison Wesley, 2003.
Evaluare
Examen practic