Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MIC0005
6
2+0+2
6
optionala
Informatică
MIC0005
6
2+0+1
5
optionala
Matematică informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. ROBU Judit,  robucs.ubbcluj.ro
Obiective
Să familiarizeze studenţii cu unele probleme care apar în activitatea unui inginer de sistem, să clarifice noţiuni practice care nu au fost incluse în cursurile de bază.
Continut
- alegerea configuraţiei calculatoarelor (compararea diferitelor microprocesoare, arhitectura RISC, tipuri de memorii, hard-discuri, avantaje Raid, etc.)
- sisteme de fişiere (DOS, NTFS, ext2, ext3, jurnalizare)
- protocoale
- reţele (samba, proxy, firewall, etc.)
- pagini web (Java Script, php, servlet, applet, securitate, estetică)
Bibliografie
Evaluare
Se notează elaborarea şi prezentarea unor referate legate de tematică.