Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Reţele de calculatoare
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MIC0003
4
2+0+2
5
obligatorie
Informatică
MIC0003
6
2+1+1
6
obligatorie
Matematică informatică
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. ROBU Judit,  robucs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. DARABANT Sergiu,  dadics.ubbcluj.ro
Lect. LUPSA Radu,  rlupsacs.ubbcluj.ro
Obiective
Insusirea arhitecturilor de referinta a retelelor.
Insusirea tehnologiei de elaborare a protocoalelor.
Insusirea aplicatiilor oferite de retele.
Continut
1. Reţelele de calculatoare şi Internetul
- Ce este Internetul?
- Reţele cu comutare de pachete
- Nivelele de protocoale
2. Nivelul aplicaţie
- Principiile protocoalelor de nivel aplicaţie
- Web-ul si protocolul HTTP
- Transferul de fişiere: FTP
- Poşta electronica (SMTP, MIME)
- DNS--"Cartea de telefon" a Internetului
- Programarea cu socket-uri TCP/UDP
3. Nivelul transport
- Serviciile oferite de nivelul transport
- Multiplexare şi demultiplexare
- Transport fără conexiune: UDP
- Principiile transportului sigur
- Transport cu conexiune: TCP
- Principiile controlului congestiei
4. Nivelul reţea şi dirijarea
- Scopul nivelului reţea
- Bazele dirijării
- Protocolul Internet (IP)
- Translatarea adreselor (NAT), tunelarea, filtrarea pachetelor
- Dirijarea în internet
- Construcţia unui router
- IPv6
- Problemele staţiilor mobile
5. Nivelul legăturii de date
- Serviciile oferite
- Metode de detectarea şi corectarea erorilor
- Protocoale de acces multiplu
- Adresarea în reţele locale şi protocolul ARP
- Ethernet
- Hub-uri, Bridge-uri şi Switch-uri
- Reţele locale fără fir
- Protocolul PPP
6. Probleme de securitatea retelelor
- Ce înseamnă securitatea reţelei
- Bazele criptografiei
- Atacuri şi contramăsuri
Bibliografie
1. "Cookie Central." [http://www.cookiecentral.com]
2. BULACEANU, CLAUDIU: Retele locale de calculatoare, Bucuresti: Editura Tehnica, 1995.
3. CAMPIONE, MARY - WALRATH, KATHY - HUML, ALISON: The Java(TM) Tutorial. Addison-Wesley, 2000. [http://java.sun.com/docs/books/tutorial/]
4. GIBBS, MARK: Retele de calculatoare pentru începatori. Bucuresti: Teora, 1996.
5. KUROSE, JAMES F. - ROSS, KEITH W.: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet. Addison-Wesley, (2nd ed.), 2000.
6. MAHMOUD, QUASAY H.: Sockets programming in Java: A tutorial. [http://www.javaworld.com/javaworld/jw-12-1996/jw-12-sockets.html]
7. PETERSON, LARRY - DAVIE, BRUCE: Computer Networks: A Systems Approach. Morgan Kaufman, (3rd ed.), 2003.
8. STALLINGS, WILLIAM: Data and Computer Communications. Prentice Hall, (6th ed.), 2000.
9. TANENBAUM, ANDREW S.: Computer Networks. Prentice Hall, (3rd ed.), 2003.
10. TANENBAUM, ANDREW S.: Retele de calculatoare. Tg. Mures: Computer Press Agora, 1997.
Evaluare
Pe parcursul semestrului se elaboreaza proiecte de aplicatii, se sustin referate si se realizeaza doua lucrari scrise de sinteza. Nota finala va fi media celor trei tipuri de activitati.