Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Demonstrare automata
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MI369
2
2+2+1
9
obligatorie
Metode formale în programare - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. TATAR Doina,  dtatarcs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare