Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Modelarea softului - noi tendinte, concepte, tehnologii si instrumente
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MI368
2
2+2+1
9
obligatorie
Metode formale în programare - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. CHIOREAN Ioan Danut,  chioreancs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare