Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Programare Web
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MI367
2
2+2+0
9
obligatorie
Matematică Computaţională - în limba maghiară
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. KASA Zoltan,  kasacs.ubbcluj.ro
Obiective
Initiere in programarea web.
Continut
1. Realizarea paginilor de prezentare. Elementele limbajului HTML.
Fisiere de stil.
2. Elemente de JavaScript si folosirea lor in realizare paginilor de prezentare.
3. Applete Java si utilizare lor.
4. Medii de programe pentru realizarea paginilor de prezentare.

Bibliografie
http://www.javascript.com
http://www.sun.com
http://weblabor.hu
Evaluare
prezentare proiecte 50%
examen 50%