Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiectare avansata de compilatoare
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MI366
1
2+2+0
9
obligatorie
Programare bazată pe componente - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. MOTOGNA Simona Claudia,  motognacs.ubbcluj.ro
Obiective
Familiarizarea cu mecanisme moderne de implementare a compilatoarelor, specifice diferitelor limbaje de programare, pentru a putea intelege functionarea lor si a putea implementa aceste tehnici.
Continut
I. Mecanisme de implementare a compilatoarelor dependente de limbaj
I.1 Limbaje functionale si logice
I.2 Limbaje imperative si orientate obiect
I.3 Limbaje distribuite
II. Implementarea mecanismelor avansate intr-un compilator
II.1 Masini virtuale
II.2 Mecansimul de "garbage collection"
II.3 Compilare dinamica
III. Compilatoare pentru .NET
III.1 Principiile arhitecturii .NET
III.2 Schema executiei programelor in .NET
III.3 MSIL - reprezentarea intermediara in .NET
III.4 CLI - Common Language Infrastructure
Bibliografie
1. GRUNE, DICK - BAL, H. - JACOBS, C. - LANGENDOEN, K.: Modern Compiler Design, John Wiley, 2000
2. MITCHELL, JOHN: Foundations for Programming Languages, MIT Press, 1996
3. RICHTER, J.: Applied Microsoft .NET Framework Programming, Microsoft Press, 2002
4. LIDIN, SERGE: Inside .NET IL Assembler, Microsoft Press International, 2002
5. STUTZ, DAVID - NEWARD, TED - SHILLING, GEOFF: Shared Source CLI Essentials, O'Reilly UK, 2003
6. Sun Java Systems, [http://docs.sun.com/db/prod/java.sys], 01.09.2004
Evaluare
Nota finala se bazeaza pe:
- proiect (practic) 30%
- referat (studiu de caz + sinteza a domeniului) 20%
- examen scris 50%