Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Metode de dezvoltare bazată pe componente
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MI363
2
2+2+0
9
obligatorie
Programare bazată pe componente - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. PÂRV Bazil,  bparvcs.ubbcluj.ro
Obiective
La terminarea cursului, studentii trebuie sa:
a) aiba cunostinte despre particularitatile dezvoltarii componentelor si sistemelor bazate pe componente
b) cunoasca rolurile necesare pentru dezvoltarea bazata pe componente
c) aiba deprinderi de folosire a tehnologiilor Java pentru dezvoltarea componentelor Enterprise JavaBeans
Continut
1. Arhitecturi bazate pe componente
1.1. Arhitecturi pe doua nivele
1.2. Arhitecturi traditionale pe trei nivele
1.3. Arhitecturi Web timpurii
1.4. Arhitecturi J2EE
2. Structurarea echipei de dezvoltare a softului bazat pe componente
2.1. Dezvoltarea de componente
2.2. Asamblarea aplicatiilor
2.3. Distribuirea si instalarea aplicatiilor
2.4. Administrarea sistemului
2.5. Roluri ale furnizorilor de servere
3. Componente Enterprise JavaBeans
3.1. Interfata locala a componentelor Enterprise JavaBeans
3.2. Interfata la distanta a componentelor Enterprise JavaBeans
3.3. Clasa Enterprise Bean
3.4. Descriptorul de distribuire si instalare
3.5. Functionalitatea containerului de componente
4. Componente Enterprise JavaBeans sesiune
4.1. Unde se folosesc componente sesiune
4.2. Starea unei componente sesiune
4.3. Componente sesiune cu stare
4.4. Componente sesiune fara stare
4.5. Clase generate de container
4.6. Gestiunea componentelor sesiune la executie
5. Componente Enterprise JavaBeans entitate
5.1. Vederea clientului asupra unei componente entitate
5.2. Interfete locale si la distanta
5.3. Cheia primara si identitatea obiectelor
5.4. Ciclul de viata al unui obiect entitate
5.5. Referirea obiectelor entitate prin handle
5.6. Vederea dezvoltatorului asupra unei componente entitate
5.7. Persistenta obiectelor entitate
5.8. Metodele clasei Bean entitate
5.9. Ciclul de viata a instantei Bean entitate
5.10. Folosirea metodelor ejbLoad si ejbStore
5.11. Proiectarea interfetei la distanta
5.12. Apelarea concurenta a unui obiect entitate
6. Gestiunea tranzactiilor
6.1. Demarcarea declarativa a tranzactiilor
6.2. Demarcarea programata a tranzactiilor
7. Aspecte privind securitatea
7.1. Sarcinile administratorului de sistem
7.2. Sarcinile furnizorului containerului
7.3. Sarcinile dezvoltatorului de aplicatii
7.4. Sarcinile distribuirii si instalarii

Tematica seminariilor
S1 - Surse de informatie disponibile pe Internet si Intranet
S2 - Planificarea referatelor
S3 - S14 - prezentari de referate cu urmatoarea tematica
1. Începutul dezvoltarii unei aplicatii distribuite folosind Enterprise JavaBeans. Definirea problemei de rezolvat
2. Stabilirea echipei de dezvoltare si a rolurilor membrilor ei. Specificarea cerintelor
3. Procese si entitati specifice aplicatiei. Aplicatia client
4. Aspecte de proiectare. Unde se folosesc componente sesiune si unde componente entitate.
5. Folosirea componentelor sesiune cu stare
6. Folosirea componentelor sesiune fara stare
7. Folosirea bean-urilor comanda pentru accesarea bazelor de date
8. Folosirea componentelor entitate cu BMP (Bean-Managed Persistency - persistenta gestionata de componenta)
9. Folosirea componentelor entitate cu CMP (Container-Managed Persistency - persistenta gestionata de container)
10. Integrarea partilor dezvoltate de furnizori diferiti
11. Distribuirea si instalarea aplicatiei
12. Aplicatia gata de folosire. Aspecte de administrare
Bibliografie
1. D'SOUZA, DESMOND FRANCIS - WILLS, ALAN CAMERON: Objects, Components, and
Frameworks with UML : The Catalysis Approach, Addison-Wesley, 1999.
2. LOWY, JUVAL: Programming .NET Components, O'Reilly, 2003.
3. MATENA, VLADA - STEARNS, BETH - KRISHNAN, SANJEEV - DEMICHIEL, LINDA: Applying Enterprise JavaBeans: Component-Based Development for the J2EE Platform, Addison-Wesley, 2nd ed., 2003.
4. ROMAN, ED: Mastering Enterprise JavaBeans, John Wiley, 2nd ed., 2001.
5. Component Technology Homepage, [http://www.fja-odateam.com/cop/].
6. Enterprise Solution Patterns Using Microsoft .NET, [http://msdn.microsoft.com/ architecture/ patterns/default.aspx?pull=/library/en-us/dnpatterns/html/Esp.asp].
7. Java Platform, Enterprise Edition, Sun Corp., 1999-2004. [http://java.sun.com/j2ee/].
8. Microsoft Component Object Model Technologies, [http://www.microsoft.com/com/ default.mspx].
Evaluare
Nota finala va reflecta activitatea de laborator (un proiect de realizat) si de documentare (un referat de prezentat). Se acorda:
1p din oficiu
1p prezenta la laboratoare
4p proiectul realizat
4p referatul prezentat.