Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Programare în Internet
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MI255
2
2+2+0
9
obligatorie
Programare bazată pe componente - în limba engleză
MI255
2
2+2+0
9
obligatorie
Metode formale în programare - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. POP Horia Florin,  hfpopcs.ubbcluj.ro
Obiective
Sa introduca studentului un nou mod de a realiza aplicatii: Internetul; Sa deprinda studentul cu particularitatile realizarii de aplicatii pe Internet; Sa ofere studentului instrumentele si limbajele de programare care sa ii permita sa realizeze aplicatii Internet eficiente.
Continut
1. Prezentarea cursului si desrierea surselor de informare
2. Introducere
2.1. Trecere in revista
2.2. Elemente de proiectare Web
2.2. Securitate si encriptare
2.2. Internet vs. Intranet
3. CGI si Perl
3.1. Common Gateway Interace
3.2. Perl
3.3. Exemplee
4. Limbaje Hypertext
4.1. HTML
4.2. CSS (DHTML)
4.3. XHTML, XML, XSLT
4.4. Exemple
5. Limbaje Scripting
5.1. JavaScript
5.2. VBScript
5.3. WML, WML Script
5.4. Exemple
6. Tehnologii server side
6.1. PHP
6.2. JSP
6.3. ASP, ASP.Net
6.4. Exemple
7. Tehnologii Microsoft
7.1. Windows Communication
7.2. Win32 Internet API
7.3. ActiveX/COM
7.4. IIS
8. Alte elemente
8.1. Aplicatii Web
8.2. Servicii Web
Bibliografie
1. BREEDLOVE B., et al, Web Programming Unleashed, Sams Publishing, 1996
2. LADD E., O'DONELL J., Platinum Edition Using HTML 4, XML, and Java 1.2, QUE Publishers, 1998
3. WUTKA M., Special Edition Using JSP and Servlets, Pearson Education, 2000
4. CAVANESS C., et al., Special Edition Using Java, Second Edition, Pearson Education, 2000
5. WOOLDRIDGE A., et al., Special Edition Using JavaScript, Que Publishers, 1997
6. HARLAN D., et al., Special Edition Using Perl 5 for Web Programming, Que Publishers, 1996
7. ULLMAN L., PHP and MySQL for Dynamic Web Sites, Peachpit Press, 2003
8. MATSUBA S., ROEHL B., Special Edition Using VRML, Que Publishers, 1996
9. http://www.wdvl.com, Web Developers Virtual Library
10. http://www.w3schools.com, W3 Schools Virtual Library
11. http://www.informit.com, InformIT Digital Library
Evaluare
Fiecare student trebuie sa demonstreze ca a atins un nivel acceptabil de intelegere si procesare a cunostintelor domeniului, ca este capabil sa exprime cunostintele intr-o forma coerenta, ca are capacitatea de a realiza o analiza conceptuala a domeniului, si de a utiliza cunostintele in rezolvarea problemelor. Nota finala va fi compusa luand in calcul urmatoarele componente: raportul teoretic (20%), raportul tehnic (20%); proiectul realizat (20%); lucrarea scrisa (30%); participarea (10%).