Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Specificare algebrica
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MA264
1
2+2+0
9
obligatorie
Metode formale în programare - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. CRIVEI Septimiu,  criveimath.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare