"Babes-Bolyai" University of Cluj-Napoca
Faculty of Mathematics and Computer Science

Bookkeeping and finance
Code
Semes-
ter
Hours: C+S+L
Credits
Type
Section
MI356
2
2+2+0
9
compulsory
Baze de date în Internet şi comerţ electronic
Teaching Staff in Charge
Prof. MATIS Dumitru, Ph.D.
Aims
References
1. EPURAN, MIHAIL - BABAITA, VALERIA: Teoria generala a contabilitatii. Timisoara: Editura Mirton, 2000
2. FELEAGA, NICULAE: Bazele contabilitatii - O abordare europeana si internationala, Bucuresti: Editura Economica, 2002
3. MATIS, DUMITRU: Contabilitatea operatiunilor speciale, Deva: Editura Intelcredo, 2003
4. OPREA, CALIN - RISTEA MIHAI: Bazele contabilitatii,Bucuresti: Editura National, 2000
5. OPREAN, IOAN - POPA, IRIMIE EMIL: Bazele contabilitatii agentilor economici din România - APLICATII PRACTICE, Deva: Editura Intelcredo, 1997
6. BREZEANU, PETRE: Fiscalitate, Editura Economica, Bucuresti, 1999
7. HOANTA, NICOLAE: Economie si finante publice, Editura Polirom, Iasi, 2000
8. TULAI, CONSTANTIN: Finantele publice si fiscalitatea, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2003.
9. VÂLCEANU, DUMITRU: Obligatii si drepturi privind exercitarea controlului fiscal, Tribuna Economica, nr. 32 - 2003
10. VACAREL, IULIAN: Finante publice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1992

Assessment