Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiect (2)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MV072
2
0+0+3
3
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet şi Intranet
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare