Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiect (1)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MV061
1
0+0+3
3
obligatorie
Baze de date în Internet şi comerţ electronic
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. ŢÂMBULEA Leon, leon@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare