Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiect (1)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MV051
1
0+0+3
3
obligatorie
Sisteme inteligente - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. DUMITRESCU Dan Dumitru, ddumitr@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare