Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiect (1)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MV041
1
0+0+3
3
obligatorie
Programare bazată pe componente - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. FRENTIU Militon, mfrentiu@cs.ubbcluj.ro
Obiective
1. Fixarea deprinderilor de realizare a unui produs program corect (cu implementare in Pascal, C++ sau Java), prin parcurgerea tuturor etapelor necesare şi reflectarea lor într-o documentaţie completă
2. Se va pune accent deosebit pe scrierea cât mai clară a documentaţiei complete şi la timp

Continut
- Realizarea unui produs program cu respectarea tuturor etapelor: specificare, proiectare, codificare, verificarea fiecărei etape (inspectare si testare)
- Elaborarea documentaţiei de realizare (in paralel cu derularea etapelor), pentru fiecare etapă în parte
- Elaborarea documentaţiei de folosire
Bibliografie
Evaluare
Pentru fiecare etapa din procesul de realizare a unui produs soft se acorda o nota ce tine seama si de respectarea termenului de predare. Pentru fiecare saptamana intarziere se scade un punct din nota acordata pentru calitatea lucrarii. Media finala este media notelor acordate.