Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Subordonări diferenţiale
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MT257
2
2+2+0
9
obligatorie
Analiză Reală şi Complexă
Cadre didactice indrumatoare
Acad. Dr. MOCANU Petru, pmocanu@math.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare