Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Topologie generală
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MT025
7
2+2+0
6
optionala
Matematică
MT025
7
2+2+0
6
optionala
Matematică-Informatică
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. NEMETH Alexandru, nemab@math.ubbcluj.ro
Obiective
Scopul cursului este predarea a doua probleme clasice ale topologiei generale: scufundarea spatiilor complet regulare in spatii Hausdorff complete si scufundarea spatiilor Hausdorff compacte avind dimensiunea de acoperire finita in spatii euclideene.
Continut
I. Teoremele de scufundare si metrizabilitate ale spatilor topologice complet regulare
1. Produsul Tihonov a spatiilor topologice
2. Compactitatea spatiului produs. Teorema lui Tihonov
3. Lema lui Urison
4. Teorema lui Tietze-Urison
5. Baze in spatiile topologice complet regulare
6. Teorema de scufundare a lui Tihonov a unui spatiu complet regular intr-un spatiu Hausdorff compact.
7. Teorema de metrizabilitate a lui Urison
II. Scufundarea compactelor in spatii euclidiene
1. Dimensiunea de acoperire a unu spatiu topologic compact
2. Nervul unei acoperiri
3. Teorema de scufundare a lui Pontreagin-Nobeling
Bibliografie
Evaluare
Examen.